Even voorstellenHet ontstaan van 't Heremenieke situeert zich in het jaar 1975.

Enkele leden van de Heren van Turnhout kwamen toen op het idee om een muziekinstrument te leren spelen.
Door een samenstelling van de woorden 'Heren' en 'harmonie', ontstond dan de naam van onze groep:'t Heremenieke.
Een '-ke' achteraan, omdat de groep in den beginne uit niet meer dan een achttal personen bestond.
Een instrument kunnen spelen is een eerste stap, maar samenspelen is toch even wat anders.
Dus ging men op zoek naar een dirigent. Die vond men dan over de landsgrenzen, in Eindhoven.
We kenden immers al enkele jaren een muziekgroepje en de dirigent hiervan was bereid om ons op weg te helpen. Na enkele jaren moesten we echter op zoek naar een andere dirigent. André Verreet, zelf een professioneel trompettist, was bereid om ons verder te helpen. En hoe! Al snel groeide het ledenaantal aan, net als ons repertoire. André ging zelf aan het schrijven en bewerken en creëerde zo heel wat nummers die ons op het lijf geschreven stonden. We schrijven begin de jaren '80. Vanaf dan leerde ook het brede publiek ons kennen.
Zo verzorgden we de jaarlijkse baby-boomplantdagen en werden we door de toenmalige burgervader prompt omgedoopt tot 'stadsorkest'. We gingen zelfs optreden in het buitenland. Zo mogen we de twee optredens in Schlema in 1996 en 1997 in een tent met meer dan 5000 toeschouwers zeker tot een van onze hoogtepunten beschouwen.
Tevens trekken we elk jaar naar de Moezel of Rijn voor een drie- of vierdaagse en hebben daar menigmaal het publiek op de tafels laten dansen. In 2008 heeft André de dirigeerstok dan doorgegeven aan zijn zoon, Marc, die reeds vele jaren meespeelde met klarinet en bastuba. Momenteel beschikken we over een repertoire van meer dan 200 nummers gaande van marsen over walsen, polka's, chachacha's, evergreens, dixie, medleys, schlagers, ...kortom, allemaal muziek om het publiek vrolijk te maken.
Momenteel zijn wij met 30 spelende leden en een aantal logistieke 'ondersteuners'.
Wij spelen vaak op braderijen, schoolfeesten, recepties, buurtfeesten, allerlei manifestaties, parkfeesten, jubileum, ... en niet zelden spelen wij op privéfeesten.
In 2015 vierden wij ons 40-jarig bestaan. Wat we eerst voor onmogelijk achtten is uiteindelijk een van onze hoogtepunten van ons feestjaar geworden: In het kader van ons jubileum voerden we een 'flash-mob' uit in het station van Brussel-Centraal te Brussel. Gans 't Heremenieke, samen met een grote delegatie van het koor 'Ars Musica' olv. Jo Suyckerbuyck, het koor 'Capriccio' olv. Anita Verreet, Cantat olv. Herman De Houwer en de muziekklas van de muziekacademie uit Balen.Nadien trokken we naar Manneken Pis en gaven op de Grote Markt een optreden ten beste, geruggesteund door de twaalfkoppige Speelkaartenreuzen van de Reuzenclub Turnhout. Vanaf 18 mei '18 is onze vereniging omgevormd tot een v.z.w.
Elk jaar geven wij een nieuwjaarsconcert in de Campus Thomas More Lokerenstraat 110, te Turnhout.
Datum en uur worden tijdig bekend gemaakt op onze website.
Nadat we dit al 33 keer op een zondagmiddag hebben georganiseerd, kozen we voor het 34ste jaar voor een vrijdagavond (6 januari 2023).
Omdat we wel eens van verandering houden gaat ons 35ste Nieuwjaarsconcert door op zondag 7 januari 2024 om 14.00 uur.
Dit jaar hebben we gekozen voor De Djoelen in Oud-Turnhout.